Hvor mange kloder trengs for å understøtte min livsstil?

Beskrivelse: 

Foto: Science Photo Library/NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa. Kilde: ndla.no

 

Om undervisningsopplegget (rammer)

Før man kan gjennomføre oppgaven er det viktig å ha snakket om ressurs/energibruk:

  1. Hvorfor enkelte land bruker mer energi/ressurser enn andre. Konsekvenser ved økt ressurs/energibruk og hva vi kan gjøre for å minke energi/ressursbruken.  
                                                                                                              
  2. Hva kan jeg gjøre for å minske mitt "fotavtrykk" (og hvorfor vil dette redusere fotavtrykket)?


Læringsmål for økta/opplegget

Oppgaven tar sikte på å bevisstgjøre elevene på sitt eget energi- og ressursforbruk, og hva de kan gjøre for å redusere dette.

Forslag til gjennomføring

A.1. Man går inn på www.footprintnetwork.org (det finnes flere alternativer)

- velg footprint basic 

- personal footprint

A. 2. Start quiz

  • Velg Sveits (Norge er ikke et alternativ)
  • Velg engelsk (helt til høyre)
  •  Det er ikke nødvendig å registrere seg for å starte, med mindre man ønsker å lagre
  • Lag figur
  • Svar deretter på spørsmålene så godt man kan. De blå spørsmålene nederst er mer detaljert mht utfylling enn de grønne. Tilpass ut fra engelsknivå og tid.
  • Programmet vil ut fra svarene si hvor mye ressurser du bruker målt i form av antall jordkloder. Det kommer også med forslag til hva man kan endre i sin livsstil for å redusere sitt energi- og ressursbruk.

 

B. Eleven lager et word dokument på minimum 400 ord, som skal inneholde følgende punkter:

1. Min score på footprintquizen

2. Det største segmentet på "mitt" sektordiagram (og hvorfor?)

Quizen, diskusjon og den skriftlige delen gjøres i helhet i naturfagstimene/lekse. I elektrotimene kan man gå mer inn på ENØK.

Hovedmålet med opplegget er å skape bevissthet rundt eget energiforbruk. Sånn sett vil opplegget kunne bidra til endring av vaner og livsstil.

Et godt, bevisstgjørende og ikke minst samfunnsrelevant opplegg. Fint at det også legges inn en økt i forkant av gjennomføringen der elevenes forkunnskaper aktiveres.