Blodsukker, diabetes og livsstil

Beskrivelse: 

Foto:Science Photo Library/NTB Scanpix. Lisens: CC-by-nc-sa. Kilde. ndla.no

 

Om undervisningsopplegget (rammer)

Kortfattet og punktvis presentasjon av undervisningsopplegget som skal vise:

 • 7 timer, 5 på kjøkkenet og 2 til rapportskriving (brukes i stedet for prøve)
 • Fellesfaglærere og programfaglærere er med alle sammen på kjøkkenet.
 • Vurderingen gjøres i etterkant med fellesfaglærer.

Må ha tilgang til kjøkken, mat og blodsukkermålingsapparater.

 

Læringsmål for økta/opplegget

Elevene skal kunne måle blodsukker og skrive en rapport hvor de kan fremstille grafisk resultater av målingene og tolke resultatene ut fra kunnskap de har om energiomsetning, insulin, fordøyelse, opptak av næringsstoffer og diabetes.  I tillegg bør de kunne konkludere med hvilken type mat som er fornuftig å spise for å holde blodsukkeret jevnt.

 

Forslag til gjennomføring

Informasjon om opplegget:

Elevene må ha gjennomgått temaene næringsstoffer og fordøyelse på forhånd før opplegget.

 • Dagen starter med at alle elevene kommer fastende til skolen om morgenen. De deles i tre grupper.
 • Elevene må måle blodsukker før de kommer inn på kjøkkenet.
 • De lager maten de skal spise.

Gr. 1 spiser frokost med lav glykemisk indeks.

Gr. 2 spiser frokost med middels glykemisk indeks

Gr. 3. spiser frokost med høy glykemisk indeks

 • Måler blodsukker jevnlig etter måltidene
 • Får forelesning om diabetes
 • Fremstiller grafisk resultatet gruppevis etter å ha laget gjennomsnitt, tolker og har diskusjon med klassen

Vurdering for læring

Gruppene presenterer sine grafer for hverandre og forklarer dem.

Vurdering av læring

 • Elevene skriver rapport på skolen (i stedet for en prøve)
 • De får utdelt en ferdig oversikt med alle de tre grafene
 • Ingen hjelpemidler tilgjengelig
 • Skrives i Word