Debatten rundt den nye klimarapporten

Beskrivelse: 

 

Foto: Bastien Vaucher. Lisens: CC-by-sa. Kilde: ndla.no

Innhold

  • Skrive en argumenterende tekst
  • Tverrfaglig norsk, naturfag og medier og kommunikasjon

 

Om undervisningsopplegget (rammer)

- 8 undervisningstimer i naturfag

- Undervisningstimer i norsk

- Undervisningstimer i MK

- Bør involvere naturfags-, norsk- og MK-lærer

- Baserer en del av teoristoffet på filmen «En ubehagelig sannhet» med Al Gore

- Gi elevene eksempler på lenker til medier der temaet debatteres

 

Læringsmål for økta/opplegget

  • Sette seg inn i et globalt miljøproblem
  • Drøfte faglige argumenter
  • Vurdere kvaliteten på faglige argumenter. Er dette mulig?

Her kan det legges inn mer fra norsk- og MK-lærere

Forslag til gjennomføring

Naturfag:

  1. Introduserer ved å forklare drivhuseffekt og økt drivhuseffekt
  2. Hvilke konsekvenser gir økt drivhuseffekt?
  3. Se filmen «En ubehagelig sannhet»
  4. Diskutere i klassen hva internasjonalt samarbeid vil si og hvordan det kan gjennomføres

 

Norsk: Skrive argumenterende tekst om temaet (må bearbeides av norsklærer)

Programfag: Diskutere teknikker og sjangere som er brukt i filmen (må bearbeides av MK-lærer)

Vurdering for læring

Kort tips om hvordan man kan tilrettelegge for god vurdering for læring i løpet av undervisningsopplegget (bruk av hverandrevurdering, egenvurdering osv.).

Godt opplegg som blir ferdig utviklet når norsk- og MK-lærene har fylt inn med sine bidrag.