Girutveksling med sykkel

Beskrivelse: 

Elevene skal lære hvordan utveksling mellom tannhjul kan beskrives som et forhold mellom størrelsene på ulike tannhjul.  Elevene skal også kunne vise at hvor langt de kommer per tråkk og utvekslingsforholdet er proporsjonale størrelser.

Foto: eak_kkk. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com

Forutsetning: Elevene må ha kjennskap til forhold og proporsjonale størrelser.

Elevene kan jobbe i grupper på 4.

  1. Elevene finner egnet sted hvor de kan måle hvor langt de kommer på et fast antall tråkk (f.eks. 5-10).

  2. Still inn giret slik at kjedet går over det største tannhjulet foran og et av de midterste bak.  Mål tilbakelagt avstand.

  3. Still inn giret slik at kjedet går over det minste tannhjulet foran og det samme tannhjulet bak som ved forrige måling.  Mål tilbakelagt avstand.

  4. Elevene teller antall tenner på hvert av tannhjulene foran på sykkelen.

  5. Elevene sammenligner forholdet mellom avstand og antall tenner for de to forsøkene og viser at de er proporsjonale størrelser.

  6. Elevene teller deretter antall tenner på det midterste tannhjulet foran og beregner hver for seg hvor langt de vil komme på det gitte antall tråkk.

  7. Elevene måler hvor langt de kommer og sammenlikner med beregningene hver enkelt har gjort.

  8. Mulig utvidelser: Elevene gjennomfører flere forsøk per utveksling og vurderer måleusikkerhet.

Sykkel med tre tannhjul foran, målebånd, noe til å merke tannhjulene.