Helse og førstehjelp

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegget tar for seg HVORFOR direkte strømkontakt kan gi hjerteproblemer og hvordan man skal hjelpe en person som har fått slike hjerteproblemer.

Øvelsen tar for seg hvordan strøm og spenning i elektroyrket kan være en fare hvis man ikke viser forsiktighet i det daglige arbeidet.

Øvelsen tar for seg hva god helse er. Dette omtales ikke i naturfagspensumet, men det har relevans for hvordan eleven skal forholde seg i hverdagen for å få et langt og friskt liv

Foto: Snowdog. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: Wikimedia Commons

Eleven skal forstå hvordan HLR kan holde den støtutsatte ”i gang” til helsepersonell kommer

Eleven skal vite hva god helse er, og hvordan man ved enkle grep kan gjøre sitt beste for at egen kropp har en god helsetilstand

Eleven skal vite hvordan strøm og spenning virker inn på kroppen, da spesielt på hjertet.

Eleven skal beregne effekten ved seriekobling og parallellkobling

Eleven skal vite hvordan hjertet kan slås ut ved elektrisk støt

Eleven skal vite hvordan nødvendig førstehjelp, da munn-til-munn og hjertekompresjon,  utføres på mennesker utsatt for elektrisk støt