Ohms lov og effektloven

Beskrivelse: 

Elevene skal jobbe med Ohms lov og effektloven. Elevene skal:

 • Regne med formler
 • Gjøre om på formler
 • Måle og finne strøm, spenning og motstand
 • Lage og lese av graf.
 • Lære om proporsjonalitet

Bilde: Hannes Grobe (Schulhistorische Sammlung Bremerhaven). Lisens: CC by. Kilde: Wikimedia commons   

1.økt

 1. Elevene setter opp en strømkrets vha. strømkilden, ledninger og lyspære.

 2. La spenningen variere med konstant strøm

 3. Elevene måler effekten med et wattmeter

 4. Resultatene noteres i en tabell med U og P, og framstilles grafisk.(proposjonalt)

 5. Bruk grafen og finn I.

 6. Mål strømmen med ampermeter, drøft.

 

2.økt  

 1. Elevene skal så beregne strømmen i en krets når spenningen er konstant ved å variere motstand..

 2. Elevene måler motstand med måleinstrument.

 3. Drøft resultatet.

 4. Gjenta forsøket for ulike spenninger

 • Måleinstrument (Voltmeter, amp.meter m.m)
 • Ledninger, lyspærer, strømkilde.