På egne bein

Beskrivelse: 

Elevene skal få forståelse for lønn, skatt, lån, avgifter, budsjett, regnskap, forhold og prosent. Kort sagt: Elevene skal få en forståelse for hvordan man planlegger og tar beslutninger vedr. personlig økonomi.

Foto: Sara Johannessen, NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

Oppstart: Bruke noen minutter på idemyldring – hvilke endringer må dere gjøre i livet deres når dere skal flytte for dere selv for å studere eller jobbe? Hensikt: Få en oversikt over avgjørelser man må ta.

Oppgave: Dere skal flytte hjemmefra for å jobbe eller studere. Noen skal flytte sammen to og to, andre skal flytte sammen i kollektiv mens atter andre skal bo for seg selv.

Jobb sammen to og to – eller i grupper.

  1. Diskuter hvilke boalternativer dere har.

  2. Sjekk leiepriser/salgspriser i det aktuelle området.

  3. Hvordan kan dere finansiere leie/kjøp av leilighet?

  4. Diskuter om dere skal jobbe/studere – eller begge deler – og hvilke inntekter dette kan gi.

  5. Hvilke andre utgifter vil dere ha i deres «nye» liv?

Flere detaljer i vedlagt fil.

Vurdering for læring underveis gjør læreren ved å observere hvordan arbeidet utvikler seg, og gir veiledning når det er behov for det. Eventuell egenvurdering til slutt.

PC, kalkulator, blyant og papir.