Muring av pipe

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene regne ut hvor mange teglstein de skal kjøpe - og hvor mye fugemasse de må lage - for å kunne bygge ei pipe.

Foto: PDPhotos. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com

Ressurser

Undervisningsøkten er tenkt som en dobbelttime (2 x 45 min). Lærer bruker ca 20 minutter på å forklare Pytagoras' læresetning og hvorfor det er nødvendig å forstå denne. Samtidig brukes et bilde (se over) eller en bygningskonstruksjon (f.eks. et av hjørnene i klasserommet) for å forklare hvordan Pytagoras kan anvendes i praksis.

For øvrig passer opplegget best i en praktisk situasjon hvor elevene bygger pipe.  Det mest ideelle vil derfor være å gjennomføre opplegget samtidig som pipa bygges.

Elevene skal

  • Lære hva som menes med ordet grunnflate.
  • Forstå praktisk bruk av målestokk.
  • Forstå sammenhengen mellom enheter i arealberegninger.
  • Klare å gjøre et overslag over antall teglstein som må handles inn for et spesifikt formål.
  • Regne ut hvor stort volum fugene egentlig tar når man murer med teglstein.

 

  • Oppgaven kan utvides med f.eks å regne på forholdet mellom vann, tilslag og sement når man blander betong.
  • Oppgaven kan utvides med f.eks å regne på hvor mye luftmengde (kubikkmeter per time) som trengs i et pipeløp.