Innred ditt eget rom - praktisk bruk av geometri

Beskrivelse: 

Elevene har på forhånd hatt i lekse å måle soverommet sitt og beregne arealet. Elevene jobber alene eller to og to og bruker hele økta på oppgaven. Det er også muligheter for videreutvikling av oppgaven – evt differensiering for elever som ønsker noe ekstra. Dersom oppgaven samles inn, kan man komme tilbake til oppgaven et par ganger i løpet av året.

Oppgave: Dere skal innrede rommet deres. Hvis dere jobber to elever sammen velger dere om dere kun innreder rommet til den ene eller begge. Til å innrede rommet får dere 10 000kr og møblene kjøpes på IKEA Slependen (www.ikea.no).

Ressurser

Lag en arbeidstegning i egnet målestokk som viser rommet og plassering av møbler. Skriv på alle mål. Tegn også inn hvor vinduer og dør er. Arealet av rommet har du beregnet. Beregn arealet av alle møblene. Beregn hvor stort gulvareal møblene opptar.

Beregn pris på møblene. Dette settes opp på eget ark.

Viktige punkter å huske:

  • Dere har maks 10 000kr til rådighet
  • Møblene skal kjøpes på IKEA Slependen (www.ikea.no)
  • Lag arbeidstegning med mål som viser det innredede rommet
  • Beregn hvor stort gulvareal møblene opptar
  • Lag prisberegningene på et eget ark

Dette er en praktisk oppgave der bruk av hverandrevurdering kan være positivt både for den som blir vurdert og for den som gir vurdering, ettersom den praktiske karakteren gjør at man trenger både en matematisk og en praktisk forståelse. Dermed kan man oppnå mestringsfølelse for andre typer elever enn de som vanligvis får det.  

Innlevert arbeidstegning og oppgaver gir grunnlag for vurdering av måloppnåelse på læringsmålene og videre tidsbruk på oppgaven.

Forslag til måter å differensiere/utvide oppgaven på i vedlagt fil.