Anskaffelse av bil og førerkort - på tide å spare?

Beskrivelse: 

Elevene skal beregne kostnader og mulige finansieringsalternativer for innkjøp av bil og anskaffelse av førerkort klasse B. Elevene kan velge mellom noen gitte biltyper med oppgitt pris, men de må selv finne ut hva det koster å ta førerkortet. Elevene skal beregne ulike alternativer for finansiering og vurdere hva dette koster på lang sikt.

Bilde: Hans Petter Fjeld. Lisens: CC by-sa. Kilde: Wikimedia commons

Del 1
Finn ut kostnader til bil og førerkort.

 

Del 2: Sparing

  1. Hvis du setter inn 10 000kr på konto 1.januar 2014 og renta er 3,5 % p.a. – hvor mye har du på konto 31.desember 2014?

  2. Hvor mye må du spare i måneden for å få råd til den valgte bilen og førerkort til 18-årsdagen din? (Bruk sparekalkulator)

 

Del 3: Lån

På 18-årsdagen din kan du ta opp billån i banken. Effektiv rente på dette lånet er 8 % p.a.

  1. Lånet du har er et annuitetslån – hva betyr dette?

  2. Hvor mye koster dette lånet deg i måneden? (Bruk lånekalkulator)

  3. Hvor mye koster bilen deg totalt sett hvis du nedbetaler lånet på 5 år?

 

Del 4: Forbrukslån

Pga. din dårlige økonomi og lave alder vil ikke banken gi deg billån. Du må derfor ta opp et forbrukslån. Effektiv rente på dette lånet er 16 % p.a.

  1. Hva koster dette lånet deg i måneden?

  2. Hvor mye koster bilen deg totalt sett hvis du nedbetaler lånet på 5 år?

 

Del 5: Kredittkort

Du sparer en del penger, men kommer ikke helt i mål til bursdagen din, slik at du velger å bruke kredittkort for å betale de siste 30 000kr. Effektiv rente er 27,26 % p.a.

  1. Hvor mye har lånet steget til i løpet av ett år dersom du ikke betaler noe?

  2. Hvor mye må du betale hvert år for å holde gjelda konstant?

Del 6:
Hvilket finansieringsalternativ (sparing, billån, forbrukslån eller kredittkort) vil du velge og hvorfor?

Det er viktig at elevene vurderer rimeligheten i tallene de finner underveis. Det kan være lurt å la de diskutere i små grupper. På finn.no er det enkelt å finne gode billånkalkulator.

Ta en oppsummering av finansieringsalternativene i fellesskap, og forsøk å få elevene til å sette ord på hva som er mest hensiktsmessig for dem på lang sikt.

Skriftlig innlevering, der de kan få en konkret tilbakemelding på resultatene sine.