Starte egen bedrift - hva koster det?

Beskrivelse: 

Elevene jobber i grupper og skal bestemme seg for hvilken type bedrift de ønsker å starte opp. Deretter skal de finne ut hva de trenger til oppstarten, undersøke priser og finne ut hvor mye de trenger å låne. Til slutt skal de bruke ulike lånekalkulatorer og regne ut hvor mye det koster å låne pengene de trenger.

  • Hver gruppe finner fram til hva slags bedrift de vil starte opp (programfag)
  • Gruppen setter opp en oversikt over hvilke utgifter som er knyttet til etablering av bedriften. Her kan man bruke regneark.
  • Bruk nettet, let etter egnede lokaler, priser på utsyr etc. (Elevene bør få en liste med egnede nettsteder)
  • Hvor mye trenger du å låne?
  • Gruppen finner fram til lånebehovet ut fra forventede utgifter til lønn, leie av lokaler, utstyr, råvarer og eventuell oppgitt egenkapital
  • Bruk lånekalkulator, sammenlign tilbud fra ulike banker (adresser til bankenes lånekalkulator oppgis
  • Velg det beste tilbudet og finn ut hva lånet koster første år. Rente, avdrag, terminbeløp
  • Avsluttes med presentasjon

«Hverandrevurdering»
I gruppene hjelper elevene hverandre og diskuterer holdbarheten av ulike lånekalkyler.
     To representanter fra hver gruppe settes sammen med to representanter fra en annen gruppe for å legge fram resultatet og få tilbakemelding. Grunnlaget for «hverandrevurdering» er læringsmålene. Gruppen som vurderer velger ut to læringsmål som de skal vurdere. De skriver ned to ting ved presentasjonen som er positive i forhold til læringsmålene og et forslag som kan forbedre presentasjonen.

Egenvurdering
Gruppen får utlevert et skjema der de skal krysse av hva har fått til i forhold til læringsmålene, og hva de kan gjøre bedre.