Lage en salgsutstilling

Beskrivelse: 

Elevene skal lage en salgsutstilling med bøker fra skolebiblioteket. De velger et knippe bøker som de lager salgsplakater og eventuelt annet salgsmateriell til (bokinnstikk, "magebelte"). For å lage en spennende utstilling må de tenke gjennom elementer og tekst på materiell, plassering og presentasjon, stoppeffekt, osv. 

Opplegget er ment for programfaget markedsføring og salg i kombinasjon med norsk. De grunnleggende ferdighetene opplegget dekker er å kunne uttrykke seg skriftlig og å kunne bruke digitale verktøy.

 

For å lage en utstilling må man først finne noen passende bøker. Det kan være greit å avtale med skolebiblioteket på forhånd. Elevene kan eventuelt først søke på nettet etter bøker som er aktuelle eller finne bøker selv på biblioteket. Tittelen på bøkene spiller ikke så stor rolle, men det er jo greit om det er bøker som passer sammen i en salgsutstilling (for eks innenfor samme sjanger eller kategori: krimbøker, barnebøker, kokebøker, gavebøker).

Elevene må deretter utarbeide salgsmateriell til bøkene. Dette kan være en salgsplakat (A4-format), et bokinnstikk (bokmerkestørrelse, som stikker opp av boka) eller et "magebelte" (del et liggende A4-ark i to, som brettes rundt boka). Elevene bør variere salgsmateriellet, og tenke gjennom en tekst som skaper stoppeffekt og som er enkel å lese.

Når elevene har laget ferdig salgsmateriellet kan man planlegge og lage utstillingen. Her må man tenke presentasjon, plassering av elementer og stoppeffekt.

 

Elevene kan vurdere egen salgsutstilling og de andre utstillingene. Ville de som kunder ha stoppet opp og sett på bøkene som er utstilt?

For å lage en salgsutstilling trenger man i tillegg til bøker en pult eller et bord, papir/plakat/tusj til salgsmateriell, og eventuelt bokstøtter og plakatholdere (låne fra skolebiblioteket). For å lage salgsplakater, bokinnstikk eller "magebelte" kan elevene også bruke pc og dataprogram som Word eller Publisher. For å "bygge opp" utstillingen og få litt variasjon i uttrykket kan man bruke en bunke med bøker eller en eske/boks.