Helse og oppvekst Vg1: Kosthold og næringsstoffer.

Beskrivelse: 

    Kosthold, næringsstoffer og vokabular: naturfag, engelsk.

    Læringsmål Helse- og oppvekstfag:

    Vurdere næringsinnhold i eget kosthold.

 

    Læringsmål Engelsk:

    Navn på matvarer og næringsstoffer på engelsk.

    

    Læringsmål Naturfag:

    Vurdere næringsinnhold i sitt daglige kosthold.

Elevene finner fram hver sin pc. De går inn på linken over. De logger seg inn med FEIDE. De bruker den varianten som er på engelsk. De lager en dagsmeny ut fra hva de pleier å spise. 

Elevene ser på næringsinnhold i maten de spiser. De går inn på oppsummering.

Elevene presenterer sin meny med næringsinnhold på engelsk for sidemannen.

Elevene får umiddelbar tilbakemelding underveis gjennom programmet ut i fra kompetansemålet i naturfag. 

Gloseprøve i engelsk.

Vanlig klasserom. 

PC med nettilgang.