Foreldremøte

Beskrivelse: 

Foreldresamarbeid er et sentralt emne innenfor Barne- og undomsarbeiderfaget, og i denne oppgaven får elevene praktisk trening i å gjennomføre et foreldremøte med foreldre som ikke snakker norsk.

Oppgaven ble utarbeidet i samarbeid med programfaglærer, der utgangspunktet var å finne en relevant situasjon som elevene møter i sin praksis og senere i sin yrkesutøvelse.

Opplegget gjennomføres som et rollespill med en barne- og ungdomsarbeider og en/to foreldre.

Elevene utarbeider egne case-kort og en ordliste. Ved at elevene tar utgangspunkt i egen praksisplass, har de allerede kunnskaper om hvordan et møte med foreldre vil være i praksis.

Individuell vurdering av muntlige ferdigheter og kunnskaper.

Elevene grupperes i par, men det kan være tre i hver gruppe.