Giving instructions

Beskrivelse: 

Beskrive en arbeidsprosess til en medarbeider som ikke snakker norsk. Bruke kunnskapen fra egen praksisplass i forberedelsene.

Muntlig framstilling, med bruk av bilder og tekst, av en relevant arbeidsprosess fra egen praksis. Forberede elevene til å lære opp kollegaer fra andre land. Ta i bruk fagspråk knyttet til egen utdanning.

Vurdere muntlige ferdigheter og kunnskaper knyttet til eget utdanningsprogram.

Presentasjonsverktøy. (Power point, Word eller tilsvarende.)