Kommunikasjon og samhandlingsbegreper i engelsk roman

Beskrivelse: 

Opplegget tar utgangspunkt i temaene konflikt, verdier og normer fra kommunikasjon og samhandlingsfaget, samt The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian av Sherman Alexie. Romanen er av og om urfolk i et engelsktalende land (her: USA), som oppfyller et av læreplanmålene i engelskfaget.

Målet med prosjektet er at elevene øker leselysten i engelsk, når de får fagstoff i KOS som skal være med å øke forståelsen av innholdet i teksten. Samtidig er det også et mål at elevene gjennom sin praksis innenfor helse- og oppvekstfag, kan få assosiasjoner til faglige utfordringer som de møter der.

I sitt arbeide med brukere kan de gjenkjenne situasjoner og samhandle med dem på en best mulig hensiktsmessig måte. Det være seg med barn, ungdom eller eldre. Dette vil kunne fungere både i pedagogiske- og helseinstitusjoner.

I tillegg vil de kunne bli tryggere i situasjoner som krever at de forstår, eller kan gjøre seg forstått på engelsk, spesielt der kollegaer eller brukerne er flerspråklige.

Underveisvurdering ble utført av begge faglærere på forskjellige måter, som f.eks. kortere skriftlige arbeider, fleip-eller-fakta-økt og sirkelpedagogiske aktiviteter.

Sluttproduktet i dette prosjektet var et lengre skriftlig arbeid som ble vurdert av begge faglærere.

Elevene leser The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian og romanen og dens karakterer brukes som "case" i kommunikasjon og samhandlingstimene og engelsklærer kobler begrepene til handlinga og tematikken i romanen i engelsktimene.

KOS-lærer følger fremdriften i boka ettersom den blir gjennomgått av engelsklærer og lest av elevene.

Relevante fagbegreper fra kommunikasjon og samhandling oversettes til engelsk.

Ordforrådsoppgaver på f.eks. Quizlet for å lære vanskelige engelske og KOS-begreper.

I KOS-timene lager elevene, f.eks., veggplakater om Maslows behovspyramide som kan refereres til av både engelsk og KOS-lærer når man diskuterer karakterenes livssituasjoner.

Det oppfordres til klassediskusjoner rundt handlinga.

Opplegget avsluttes med en lengre engelsk skriftlig innlevering som blir vurdert av begge faglærere (se vedlagt dokument for oppgaveforslag).

 

Tilpasninger:

Mulig mengdetilpassing er å kun lese utvalgte kapittel fra boka istedenfor hele (se vedlegg for kapittelforslag).

Tilpassing for elever med lesevansker er å ta i bruk lydboka i større grad. På den vedlagte linken finner man en opplest versjon av boka (forfatterens egen stemme) sammen med den komplette teksten.

Vurdering:

Se vedlegg for mer informasjon.