Maling av sylinder

Beskrivelse: 

Eleven skal planlegge og gjennomføre maling av en sylinder. Eleven får utdelt datablad og en tegning av en sylinder med gitte mål. Deretter skal eleven regne ut overflaten av sylinderen og vurdere hvor mye maling som trengs for å male sylinderen to strøk. Eleven må ut fra romtemperatur beregne når andre strøk kan påføres. Det skal tas hensyn til verneutstyr og riktige arbeidsstillinger. Til slutt skal eleven skrive og levere et refleksjonsnotat.

Teoretisk gjennomgang om hvordan påføre industrimaling med malekost og utregning av forbruk. Deretter skal elevene selv regne ut forbruk for sin sylinder, samt male denne og se om hypotesen stemmer. 

Lærer vurderer resultat
Eleven skriver refleksjonsnotat fra oppgaven

Verksted, Maling, sylinder, verneutstyr, malekost, kalulator, datablad og tegning