Mengde- og kostnadsberegning restaurant

Beskrivelse: 

Dette er et fellesopplegg der både mattelærer og faglærer jobber sammen.

Læringsmål:

Eleven skal kunne mendeberegning og kunne bruke de ulike måleenhetene og vekt: kg, hekto, gram, liter dl, cl.

Eleven skal bruke regneark til å lage kalkyler for ferdig produkt, hva det koster å lage.

Innhold, ferdigheter og metode:

Elevene skal jobbe på kjøkkenet med praktisk utførelse av oppgaven. Oppgaven er å lage en ferdig serveringsklar rett etter oppskrift og kostnadsberegne produktet og vise dette via kalkyleutregning.

 

 

Dette er et 3 timers opplegg der eleven skal kombinere mattematikk med praktisk utførelse.

1. Innledning.

- sette seg inn i oppskriften og de ulike måleenhetene som skal benyttes og finne riktig utstyr til dette.

- finne frem råvarer og veie/måle disse etter oppskrift

2. Regneark.

- lage kalkyele med kostander og måleenheter.

2. Lage ferdig retten og server

 

Elevene får brukt mengde og kostnadsberegning i praktisk utførelse.

resultatet vurderes utifra sluttprodukt som er en kostnadskalkyle og en matrett.

 

Undervisning foregår på et skolekjøkken. Kjøkkenutstyr som trengs for å utføre oppgaven.

Det trengs PC/nettbrett med regneark for kalkulasjon.