FYR - Oppgave VG2 Transport og Logistikk

Beskrivelse: 

Elevene lager en powerpoint presentasjon som gir en oversikt ny teknologi som utvikles i verden i 2018 og er knyttet til transport bransjen . En tenker her på transport midler ( eks vogntog, skip ) som forbruker elektrisitet , hydrogen e lign.

 

De skal presentere resultatet over for de andre elevene i klassen. Det må gjerne brukes filmsnutter fra Youtube etc. 

Gjennomføring:

Gruppearbeidet går over en uke og tas opp av de enkelte lærerne i de ulike fellesfag og programfag gjennom uken.

Nødvendig utstyr:

PC, tilgang til internett, lærebøkene i programfag, engelsk og samfunnsfag.