Traktorlodd

Beskrivelse: 

Oppgaven går ut på å beregne volum, vinkler, vekt og høyde, i dette eksempelet et traktorlodd. Ut fra grunnskisse skal det beregnes høyde på lodd som skal ligge i bunnen i kassen. Dette loddet skal veie 200 kg. Elevene står fritt i å velge mellom jern og bly(egenvekt finnes i verkstedhåndboka). 

Elevene skal beskrive hvordan de skal lage loddet i verkstedet, ut fra de dimensjonene og utregningene de har regnet seg fram til i matematikk. Så det som endrer seg i oppgaven er høyden på loddet. Beskrivelsen av oppgaven samt oppsumeringen etterpå( hva lærte de, hva var vanskelig, hva kunne de gjort anderledes)skal jobbes med i norsktimene og sendes til alle lærerene som har vært med på oppgaven, derretter vil de bli vurdert i de forskjellige fagene.

 

 

 

Ressurser

Opplegget starter med utregningene i mattetimene, før de tar med seg regnestykkene til verkstedet der de må finne emne de kan bruke. Dette emne skal tilpasses kassen ut fra målene fra matten. Når dette er utført skal det skrives rapport og refleksjoner som utføres i norsktimene.

Til slutt settes det karakterer i alle fagene ut fra hvor bra de utfører de forskjellige leddene i oppgaven.

Riktig vekt

Riktig passform

Utførelse/utseende

 

Rapport innhold:

Skisse av mål

Fremgangsmåte

Utfordringer

Utregninger

Refleksjon av utført arbeid

Språkbruk/retteskriving

Verkstedhåndbok, kalkulator, PC/papir og blyant, vinkelsliper, skjærebrenne, stålplate/blyplate