Luftpumpe

Beskrivelse: 

Eleven skal i denne oppgaven lage en enkel luftpumpe. Oppgaven skal være utført på en sikker måte i henhold til HMS. Eleven skal selv velge og vurdere materialer og tenke på kostnader.  Det ferdige produktet skal til slutt pumpe opp en ballong.

Det skal skrives en rapport hvor eleven forklarer materialvalg, kostnader og viser til tegninger av produktet.

Se vedlegg for tegning og bilder som kan brukes som idè og igangsetting og utførelse.

Ressurser

  • Idèmyldring
  • Anskaffelse av utstyr
  • Tegning/skisse
  • Produksjon av pumpe
  • Skrive rapport

Eleven vurderers ut fra planlegging og gjennomføring av det praktiske arbeidet.

Klasserom/verksted, tegneprogram, skissebok, blyant, kalkulator, materialer til pumpen