Bytte kledning

Beskrivelse: 
  • Elevforutsetninger:
  • De fleste elevene skal kunne regne areal og lengder. Men er forberedt på at noen ikke kan det helt.

 Oppgave:

Elevene skal bytte kledning på boligen de bor i.

1. De skal regne ut areal av kledning som skal byttes.

2. Legge frem typen kledning de ønsker og en alternativ type kledning.

3. Begrunne hvorfor de valgte den kledningen over den andre.

1. Fortelle klassen va som skal skje denne timen.
2. Vise/forklare oppgaven på powerpoint.

3. Sette eleven igang med oppgaven.

Klasserom, pc, powerpoint