Beregning av sukkerinnhold i drikke

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg der eleven regner sukkerinnholdet i forskjellige drikker. Eleven blir også bevisst helseeffekter av sukkerinntak samt kostrådene fra helsedirektoratets anbefalinger.

Elevene blir delt inn i grupper på 2-3. De får utdelt oppgaven på eget ark/lærer legger oppgaven på It`s. Hver gruppe får utdelt sukerbiter og skåler. De skal samarbeide om å finne informasjon på nett/læreverk, og regne ut de ulike roppgavene. 

Sukkerbiter og skåler