Halvårsvurdering i bedrift

Denne videoen er et eksempel på hvordan en god halvårssamtale mellom arbeidsgiver/instruktør og læring kan gjennomføres.

Fil Download Halvårsvurdering (0 bytes)