Gordon Ramsay : How to joint a chicken

Gordon Ramsay viser korleis ein skal dele opp ein kylling samstundes som at han fortel kva ein kan bruke dei ulike stykkene til