Brotsmannskvad - elevarbeid i nynorsk

Video som viser elevarbeid fra Elvebakken vgs i Oslo. Viser hvordan musikk og digitale verktøy kan brukes i nynorskundervisning.

Fil Download Brotsmannskvad (0 bytes)