How To Build A Shed - Part 5 Installing A Metal Roll-Up Door

Shannon from http://www.house-improvements.com/shed shows you how to install a metal, roll-up door on your shed project.

Å kunne lese i bygg- og anleggsteknikk innebærer å forstå aktuell faglitteratur på norsk, engelsk og andre aktuelle språk. Det er også sentralt å slå opp i og lese lover, forskrifter, spesifikasjoner, produktbeskrivelser, arbeidsbeskrivelser, aviser og tidsskrifter knyttet til bygg- og anleggsteknikk.