Skriving i yrkesfag: Helse og sosialfag

Denne filmen viser et samarbeidsprosjekt på Verdal videregående skole om skriving på yrkesfag. Bakgrunnen for prosjektet er at yrkesfaglærere på skolen ønsket å samarbeide med norsklærerne om elevenes skriving. Det er enighet blant elever og lærere om at skriveferdighet er viktig for å lykkes i skole og arbeidsliv. «Skriv det må´n jo uansett», sier en av elevene i filmen. Likevel er det til dels dårlig motivasjon for «norsk» blant en del yrkesfagelever. I filmen følger vi det innledende planleggingsmøtet der de involverte yrkesfaglærerne og norsklærerne drøfter hvilke skriveoppgaver de kan samarbeide om i de ulike yrkesfagene.

På helse- og sosialfag skal elevene skrive om taushetsplikt. Først lager de plakater med regler for taushetsplikt, disse skal henges opp på praksisplassene deres, og deretter skal elevene skrive et refleksjonsnotat om hva taushetsplikt innebærer. Oppgaven skal leveres skriftlig og vurderes.

Norsklæreren bidrar med hjelp til å strukturere innholdet og forbedre setningsoppbygging. Hun opplever at elevene har mye å skrive om og at elevene skriver godt når de får skrive om et tema de har arbeidet med i programfaget sitt.

Tverrfaglig samarbeid om elevenes skriving kan gi gevinst for både yrkesfaget og norskfaget, noe som kan bidra til at elevene lykkes bedre i skolegangen sin.

Spørsmål til diskusjon:

  1. På hvilken måte er tverrfaglig samarbeid om skriving en fornuftig yrkesretting?
  2. Hvordan kan norsklærere og yrkesfaglærere samarbeide om skriving på deres skole? Hvilke argumenter vil du løfte fram for å sette av tid til et slikt samarbeid?
  3. Hva må til for at norsk- og yrkesfaglæreren skal kunne bruke de samme elevtekstene som grunnlag for vurdering?
  4. Hvordan kan skoleledelsen praktisk legge til rette for et skrivesamarbeid mellom norsklærer og yrkesfaglærer?

Utarbeidet av Skrivesenteret.