• Fellesfag
 • Programfag
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Design og handverk
 • Elektrofag
 • Helse- og oppvekstfag
 • Medium og kommunikasjon
 • Naturbruk
 • Restaurant- og matfag
 • Service og samferdsel
 • Teknikk og industriell produksjon
 • Læreplan i engelsk
 • Læreplan i matematikk fellesfag
 • Læreplan i naturfag
 • Læreplan i norsk