Antall gjester rundt bordet

Beskriving: 

Elevane skal rekne ut kor mange gjester det er plass til rundt ulike bord. Elevane skal rekne omkrins av bord. Frå læreplanen:

  • løyse praktiske problem som gjeld lengd
  • rekne med ulike måleiningar
  • tolke og framstille arbeidsteikningar knytte til yrkesliv

Elevane løyser oppgåvene. Det er ikkje behov for noko førarbeid.

Elevane får ei praktisk oppgåve. Ein kan gå gjennom oppgåvene i etterkant.