Matematikk for naturbruk, forberekning

Beskriving: 

Enkel praktisk oppgåve som kan nyttast i matematikkundervisning utandørs.

Elevane sendas til ein stad der rundballar oppbevarast

Måleband

Rundball

Utandørsundervisning