Eigne forbruksval

Beskriving: 

Ei gruppeoppgåve der elevane skal læra om eigne forbruksval og om ulike materialtypar dei finn på verkstaden.

plakater, tusjer