Puslespill om fordøyelsen

Beskriving: 

Kan brukast som repetisjon når ein har om fordøyelsen.

Klipp ut ordene og plasser de på riktig organ på "mennesket". Kan brukast som repetisjon når ein har om fordøyelsen. Evt kan ein starta med puselspelet for å sjå kva elevane kan om temaet.