FAGTEKST SOM DOKUMENTASJON FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING

Beskrivelse: 

Skriveprosess som ender opp i en fagtekst der elevene beskriver en eller flere oppgaver de har gjort gjennom Prosjekt til fordypning.

Elevene starter med å press/tenkeskrive i 3 minutter der de skriver alt de tenker om og husker av den bestemte oppgaven de skal dokumentere skriftlig, dette for å friske opp minnet og sette i gang refleksjonen rundt arbeidet de gjorde.

Så skal de samle ord og faguttrykk som kan være nyttige for å beskrive arbeidet på en mest mulig presis måte, og dele to og to, deretter oppsummere på tavla for å gi elevene et stort og variert vokabular.

Etter dette skal de skrive selve rapporten, en egen mal fra programfaglæreren.

Så skal de velge bilder som skal vise både prosess og produkt på en tydelig måte, etter først ha diskutert hva dette innebærer.