Power Tools Safety Manuals - Vg2 Byggteknikk

Beskrivelse: 

Elevene skal i denne oppgaven samle inn informasjon og oversikt over elektriske verktøy i arbeidshallen. Disse skal presenteres for klassen og faglærer. Målet er å kunne bruke engelske faguttrykk i egen studieretning, samtidig som det fokuseres på sikkerhet og bruk av verktøy.

Bilde hentet fra www.ndla.no

Forarbeid engelsklærer: Få oversikt over aktuelle verktøy i studieretningen. En liste over verktøy med bruksområde kan utarbeides i samarbeid med programfaglærer.

Elevarbeid: Elevene jobber i grupper på to og to. Elevene skal innhente informasjon om aktuelle verktøy. De lager en utstyrsliste hvor verktøyet navngis på engelsk, og gjør seg notater om bruksområder og sikkerthetshensyn som må tas ved bruk. Deretter skal elevene lage en PowerPoint-presentasjon hvor de presenterer og redegjører for bruken av hvert enkelt verktøy på engelsk. Bruk gjerne bilder! Denne fremføres så muntlig for både engelsklærer og programfaglærer.

Vurdering av den muntlig fremføringen, bruk av faguttrykk bør vektlegges.

Klasserom, prosjektor, PC og elektrisk verktøy.