Yrkesretting av norsk på TIP: instruks skriftlig og muntlig

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget bygger på skrivetrekanten fra skrivesenteret.no, hvor formål for skrivingen vektlegges mer enn i den typiske skoleskrivingen. Det faglige innholdet kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori. Det er skriftlige ferdigheter som er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan være muntlige.

Instruksen kan enkelt integreres med loggskriving fordi man kan beskrive arbeidsprosesser også her. (Instrukser kan utvikles til en brosjyre.) Man kan benytte relevante ungdomstema eller yrkesrette. Det er for eksempel mulig å ha skriftlig vurdering i norsk og muntlig sammen med programfaget, eller felles vurdering både skriflig og muntlig. (Det anbefales også å samarbeide med engelskfaget, slik at disse aktivitetene følges opp på engelsk etter at elevene mestrer sjangrene på norsk.)

 

Det grunnleggende prinsippet for undervisningsopplegget er konkretisering. Det er nyttig å bevisstgjøre eleven på hva som kreves for å instruere noen til å utføre en oppgave. To elever kan sitte rygg mot rygg og instruere den andre i en tegning eller noe lignende. Når elevene har vært gjennom et instrukseksempel som finnes i lærebøker eller fra verksted. Dette kan også være et grunnlag for dokumentasjon i programfaget, for eksempel. Det er laget sjekk-/vurderingslister for instruks som noen elever har utbytte av. For skriverammer for instruks anbefales lærebøker eller gode eksempler fra programfaget.

Her kan man ta utgangspunkt i sjekk- og vurderingslisten som er vedlagt både for muntlig og skriftlig instruks.

Instrukser blir brukt daglig på et TIP verksted. Det vil være en fordel for eleven å først ha laget en skriftlig instruks om noe han/hun er veldig godt kjent med - og så bruke dette grunnlaget for muntlige instrukser på norsk og engelsk i samarbeid med programfaget.