Yrkesretting av engelsk på TIP: loggskriving

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget bygger på loggskriving på norsk. Det er best å starte dette i norsktimene slik at elevene er kjent med sjangeren og kan fokusere på ordlæring. 

Det er skriftlige ferdigheter som først og fremst er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan være muntlige.

Undervisningsopplegget bør gå over noen uker, ca 30 min ukentlig, og resultatet ble bedre når man bruker mer tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori.

Det er laget skrivemaler, sjekk-/vurderingslister som noen elever hadde stort utbytte av. De skal skrive korte, konsise, konkrete setninger i loggen, ikke lange beskrivelser med sammenhengende tekst. (Noen lærere godtar kanskje ikke setningsfragmenter, og dette må lærer avtale med elevene på forhånd.)

Konkretisering er det grunnleggende prinsippet for yrkesretting. Vår erfaring var at skriveprosessen bør starte i verksted som et detaljert notatark for logg (se vedlegg) eller som muntlige notater/bilder (smartphone).