Yrkesretting av engelsk på TIP: Writing a Report

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget bygger på loggskriving på engelsk. Undervisningsopplegget bør gå over noen uker, ca 20-30 min ukentlig; resultatet blir bedre når man bruker tid på det. Alt faglig innhold kan yrkesrettes og knyttes til praksis i verksted eller yrkesfaglig teori. 

 

 

Når elevene har skrevet logg i x antall uker vil det være en enklere oppgave å sette disse sammen til en god rapport. Det anbefales også å samarbeide med norskfaget slik at disse aktivitetene er kjent fra norsktimene.

Det er laget sjekk-/vurderingsliste som noen elever har utbytte av. Rapport er en sammenhengende tekst, ikke bare korte, konsise, konkrete setninger som i loggen. Det er en sammenfattning av gode notater og tilstrekkelige opplysninger som blant annet kan danne grunnlag for viktige avgjørelser. Det er skriftlige ferdigheter som først og fremst er vektlagt her, men det er ingenting i veien for at vurderingene også kan være muntlige.

Ukentlige logger er grunnlaget for dette undervisningsopplegget. Loggene danner et bedre grunnlag for rapport.