Search page

Søket fant 1 resultat på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

  1. Papirfly

    Dette undervisningsopplegget er ment som en motiverende introduksjon til forskerspiren særlig rettet mot faglig svake og/eller umotiverte elever. Elevene skal lage et papirfly og begrunne hvorfor deres fly kommer til å fly lengst. Etter en konkurranse kan klassen diskutere hvilke faktorer som avgjorde hvilket fly som vant og endre på sitt eget design dersom de ønsker.

    monicar - 03.01.2014 12:37