Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Å iaktta naturen til ulike årstider

    Elevene skal planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdere ulike feilkilder.

    1706nipe - 18.02.2014 18:53