Search page

Søket fant 2 resultater på 0.059 sekunder.

Søkeresultater

 1. Et eksempel på bærekraftig utvikling - blyfri bensin

  Læringsmål: Gi et eksempel på et vellykket miljø-samarbeid som har redusert i en bærekraftig utvikling med tanke på blyutslipp i naturen.

  Grunnleggende ferdigheter: lese, skrive, bruke IKT(nettsøk, kildekritikk)

  Metode: individuelt- eller gruppearbeid

  Sluttprodukt: individuell/gruppe-besvarelse av spørsmål som belyser temaet blyfri bensin - motorbank - mijlø - helse

  camilla.wammer@tromsfylke.no - 24.11.2015 16:19

 2. Mikroorgansimer på verkstedet

  I dette arbeidet skal elevene gjøre forsøk med å inokulere agarplater med å stryke q-tips som de har dratt over egne hender, arbeidsklær og kjølevæske fra sponfraskillende maskin.

  Klassen deles inn i 4 ulike "vaske hender grupper": ingen vask, såpe og lunkent vann, desinfeksjonsmiddel og håndrens.

  Elevene skal skrive en liten rapport og dokumentere resultatene fra dyrkingen av agarpaltene i romtemperatur med mobilbilder.

  Dokumentet som ligger med inneholder en nøye forsøksbeskrivelse og et forslag til elevark for å lette arbeidet for elevene med rapportarbeidet.

  camilla.wammer@tromsfylke.no - 09.02.2016 09:02