Search page

Søket fant 2 resultater på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

 1. ROLLESPILL: ENGELSK- HELSESERVICE: MØTE MED FREMMEDSPRÅKLIG KUNDE/PASIENT

  Elevene skal arbeide i par og utarbeide et rollespill som de skal fremføre på engelsk , gjerne både for yrkesfaglærer og engelsklærer.

  • Øving av muntlig, skriftlig, lytting.

  Ann Cathrin Hjelle - 15.08.2013 11:23

 2. Kulturmøte - tverrfaglig artikkel

  Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, samfunnsfag og programfaget kommunikasjon og samhandling, vg2.

  De grunnleggende ferdighetene:

  Elevene skal trene på å skrive artikkel, og å se ulike fag i sammenheng med hverandre.

  Presentasjon:

  Tverrfaglig samarbeid mellom norsk, samfunnsfag og kommunikasjon og samhandling (helseservice)

  I alle de involverte fagene får elevene nødvendig bakgrunnskunnskap, blant annet om hva en kultur er, hvilke utfordringer flerkulturelle samfunn kan ha, hva flerspråklighet er.

  asemo - 13.05.2013 15:13