Search page

Søket fant 1 resultat på 0.051 sekunder.

Søkeresultater

  1. Svinn og kriminalitet

    Sikkerhetsfaget, økonomi, norsk og samfunnsfag. Dette opplegget inkluderer også faget samfunnsfag. Vi har valgt å ta med kompetansemål:

    • Analysere omfanget av ulike former for kriminalitet og overgrep og drøfte hvordan slike handlinger kan forebygges, og hvordan rettsstaten fungerer (udir)

    Turid V. Tveiten - 30.01.2014 14:31