Search page

Søket fant 2 resultater på 0.058 sekunder.

Søkeresultater

  1. Motiv og tema i tekster - en kreativ måte å drøfte og tolke innhold

    Opplegget fokuserer på grunnleggende ferdigheter innen lesing og digitale verktøy. Målet med opplegget er å øke elevenes forståelse av motiv og tema i tekster, og hvordan en på en kreativ og morsom måte kan konkretisere og visualisere en tekst.

    kriros - 30.04.2013 12:14

  2. Felting - Design, Arts and Craft

    Elevene skal lage en presentasjon av eget produkt som etterarbeid til arbeid de har gjort i "Prosjekt til fordypning". I dette tilfellet har elevene lært om toving, og både prosess og sluttprodukt skal presenteres, samt at de skal vise kostnadsberegninger for en eventuell produksjon for et internasjonalt marked. Presentasjonen gjennomføres muntlig i klassen med bruk av Power Point eller annet egnet presentasjonsverktøy og utstilling av det ferdige produktet.

    Cecilie Isaksen Eftedal - 13.11.2012 12:25