Search page

Søket fant 8 resultater på 0.06 sekunder.

Søkeresultater

 1. The Milking Machine

  Læringsmål:

  Utvide eget ordforråd i forbindelse med kyr, melking, redskaper, sykdommer og hygiene.

  Kunne gjøre en praktisk-muntlig demonstrasjon i fjøset for faglærer på engelsk med bruk av flest mulig faguttrykk.

  lisfos - 06.10.2014 14:01

 2. Naturfag.no: Dyrking av levende fôrorganismer

   

  I dette prosjektet skal elevene finne de optimale dyrkningsforholdene for rotatorier (hjuldyr) ved å oppnå størst mulig biomasse innen oppgitt tidsrom (1-2 uker). De skal sammenligne kulturer som er produsert ved ulike betingelser, gjennom variasjon i temperatur (kan variere fra 10 - 0 °C), fôrmengde, fôrtype (gjær, mikroalger) og tettheter av dyr (10 - 500 dyr/ml).

  Berit Reitan - 20.05.2014 08:42

 3. Fôringsbehov for hest

  Elevene skal beregne fôringsbehovet for forskjellige hestetyper ved hjelp av formler, tabeller og informasjon i tekst.

  Kristine Lohne - 16.06.2014 10:40

 4. Tetthet i merder

  Her kan du lære å beregne tetthet i merder. Oppgaven viser trinnene i utregningen, steg for steg.

  Foto: Bjørn Jørgensen, Samfoto, NTB Scanpix. Lisens: CC by-nc-sa. Kilde: ndla.no

  Trine Merethe Paulsen - 27.10.2014 14:54

 5. Fødselstall hos gris

   

  Foto: Jens Arne Meistad

   

  Mange videregående skoler med naturbruk har satt seg ulike produksjonsmål i fjøset, og i denne oppgaven skal elevene finne ut om målene er nådd i grisefjøset i forhold til en begrenset besetning.

  Wenche Dypbukt - 13.01.2015 10:00

 6. Fôring av sau

  Foto: Nils Erik Bjørholt

   

  Dette er en praktisk oppgave om overslagsregning på fôrmengde. Som en del av oppgaven har vi tatt inn datoer og kalenderdager. I tillegg til kompetansemål i matematikk (se marg) dekker vi også regning som grunnleggende ferdighet i naturbruk:

  «... Regneferdigheter innebærer også å foreta enkle målinger av fysiske og kjemiske parametre og å sette opp og tolke tabeller, diagram og enkel statistikk»

  Wenche Dypbukt - 19.01.2015 10:09

 7. Fôrplanlegging

  Måling av månedlig melkemengde og opptimal fôring.

  Kompetansemål innenfor Naturbasert produksjon. Grunnleggende ferdigheter å kunne regne i naturbruk og i matematikk. Kompetansemålene i matematikk, å kunne regne praktiske oppgaver, presentere resultater og vurdere rimeligheten.

  Fullstendig kompetansemål er beskrevet i oppgaven som presenteres for elevene.

  jan-helge balto - 03.12.2015 15:40

 8. Hestehold og matematikk

  Foto: Unni Hofsø. Lisens CC by-sa.

  Hest som veier 500 kg trenger til vedlikehold og lett arbeid: 4,5 fòrenheter pr. dag, 1 fòrenhet rundballe gir 6 kg, 1 fòrenhet høy gir 3 kg - og endel mere regneoppgaver når du har hest.

  Se hele opplegget under ressurser under her:

  Dag Vassbotn - 13.05.2013 17:30