Search page

Søket fant 1 resultat på 0.054 sekunder.

Søkeresultater

  1. Computer electronics and health, safety and environment

    Elevane skal reflektere over korleis helse, miljø og tryggleik spelar inn i sitt framtidige yrke. Elevane skal tenkje over kva potensielle risikoar dei kan støte på i yrket sitt. Dei skal også jobbe med kva tryggingstiltak og utstyr dei brukar i jobben, og kva dei sjølve kan gjere for å unngå helseproblem.

    Grunnleggjande dugleik; å kunne uttrykkje seg skriftleg og munnleg.

    kribef - 13.05.2013 14:45